vineri, 26 mai 2017

Impactul instruirilor în ADVOCACY (modulul III) Cahul.
REALIZĂRI în ADVOCACY la Biblioteca ,,Andrei Ciurunga,, 230 000 lei.
Luna MAI-MAI multă informație,MAI mult joc,MAI multă cunoaștere,MAI multă distracție, MAI aproape de FAMILIE în BIBLIOTECĂ.
Mare forfotă a fost pe 4 aprilie 2017 la CREP Cahul. Cei 12 bibliotecari din raion îşi împărtăşeau succesul promovării bibliotecii în cadrul Campaniei de Advocacy. Participanții la trainind au aflat, că ca orice activitate ce urmăreşte un rezultat, activitatea de advocacy 
trebuie să fie planificată , implementată , monitorizată şi evaluată.

Formatorii Centrului Regional de Excelenta Profesionala Cahul, Stela Marian si Olga Basarab implementeaza SMB ,,Tableta pentru persoane cu necesitati speciale,, la Școala-internat nr.1 p/u copii hipoacuzici.10.04.2017 Atelier de lucru pentru bibliotecarii incluși în replicarea Serviciului ,,BiblioSperanța în epoc@ IT” . Cei 12 participanți au elaborat un plan de lucru cu copiii social-vulnerabili.La Centrul Regional de Excelență Profesională a avut loc transfer de cunoştinţe în IT pentru colaboratorii de la Centrul De Creație "Miorița"